KampeerTV is vanaf 28 januari iedere zondag om 17.30 uur te zien bij RTL 4. Herhalingen zijn op maandag om 16:00 uur en op zaterdag om 11.00 uur bij RTL4.

Actievoorwaarden winactie

/Actievoorwaarden winactie
Actievoorwaarden winactie 2017-11-30T13:21:31+00:00

Actievoorwaarden

Organisator:
Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Arimpex Media Services B.V. (hierna: de Organisator) georganiseerde actie “KampeerTV winactie” ter promotie van KampeerTV en CampersCaravans.nl.

Actieperiode:

Zondag 28 januari tot en met zaterdag 24 maart 2018.

Uitzending KampeerTV: RTL4 – Kampeer TV 2018 – 8 afleveringen (22 min.)

 • Reguliere uitzending: vanaf zondag 28 januari t/m zondag 18 maart 2018, ca. 17.30 uur
 • Herhaling 1: vanaf maandag 29 januari t/m maandag 19 maart 2018, ca. 13.30 uur
 • Herhaling: vanaf zaterdag 3 februari t/m zaterdag 24 maart 2018, ca. 11.00 uur

Hoe te winnen:
Eenieder van 18 jaar of ouder die gedurende de Actieperiode deelneemt aan de actie via www.kampeertv.nl/winactie en/of haar gegevens achterlaat, maakt eenmalig kans op de hoofdprijs te weten een “Minivakantie met een WEINSBERG camper t.w.v. € 700,-“. Maximaal één deelname aan de Actie per persoon.

Daarnaast wordt er iedere week tijdens de Actieperiode een weekprijs beschikbaar gesteld. Maximaal één deelname aan de weekprijs per persoon, maar voor iedere andere weekprijs staat het eenieder vrij om wederom deel te nemen door het achterlaten van de gegevens (invullen van de velden op www.kampeertv.nl/winactie).

Bekendmaken prijswinnaars:
De winnaar van de prijs wordt uiterlijk op zaterdag 24 maart 2018 via de e-mail benaderd door ons. De prijzen worden per post verstuurd. De winnaar dient zich op verzoek van bovenstaande partijen met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het innen van de prijs. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar. Indien de winnaar binnen één maand na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij ons bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Organisator vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door de Organisator afgedragen. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn, worden uitgesloten van deelname aan de Actie en hebben geen recht op een prijs. In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnames en/of deelnemers te weigeren.

Actievoorwaarden en spelregels:

 1. Winacties worden uitgeschreven door Arimpex Media Services B.V. te Amsterdam.
 2. Deelname aan de acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u het inschrijfformulier hebt ingevuld op www.kampeertv.nl/winactie. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. We onderscheiden daarbij de volgende acties: Hoofdprijs en weekprijzen.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 5. De looptijd van de actie is van zondag 28 januari tot en met zaterdag 24 maart 2018.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. Arimpex Media Services B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Arimpex Media Services B.V. hiervoor zorg dragen.
 13. Medewerkers van Arimpex Media Services B.V. zijn uitgesloten van deelname.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Arimpex Media Services B.V.. voor de desbetreffende actie en voor het versturen van de nieuwsbrieven van KampeerTV en CampersCaravans.nl en worden niet verstrekt aan derden.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Arimpex Media Services B.V..
 16. Arimpex Media Services B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 19. De Organisator draagt geen aansprakelijkheid voor (het gebruik van) de ter beschikking gestelde prijzen van onze partners.
 20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Arimpex Media Services B.V. per e-mail via: info@arimpex.nl.